ProtoResultParser.TestLevel

public static final enum ProtoResultParser.TestLevel
extends Enum< ProtoResultParser.TestLevel >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.proto.ProtoResultParser.TestLevel >
com.android.tradefed.result.proto.ProtoResultParser.TestLevel


Wyliczenie reprezentujące bieżący poziom przetwarzanego proto.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

ProtoResultParser.TestLevel INVOCATION

ProtoResultParser.TestLevel MODULE

ProtoResultParser.TestLevel TEST_CASE

ProtoResultParser.TestLevel TEST_RUN

Metody publiczne

static ProtoResultParser.TestLevel valueOf (String name)
static final TestLevel[] values ()

Wartości wyliczeniowe

WEZWANIE

public static final ProtoResultParser.TestLevel INVOCATION

MODUŁ

public static final ProtoResultParser.TestLevel MODULE

TEST_CASE

public static final ProtoResultParser.TestLevel TEST_CASE

TESTOWE URUCHOMIENIE

public static final ProtoResultParser.TestLevel TEST_RUN

Metody publiczne

wartość

public static ProtoResultParser.TestLevel valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
ProtoResultParser.TestLevel

wartości

public static final TestLevel[] values ()

Zwroty
TestLevel[]