Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

SandboxConfigDump.DumpCmd

public static final enum SandboxConfigDump.DumpCmd
extends Enum< SandboxConfigDump.DumpCmd >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigDump.DumpCmd >
com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigDump.DumpCmd


Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

SandboxConfigDump.DumpCmd FULL_XML

Zostanie wyświetlony pełny plik xml oparty na wierszu poleceń

SandboxConfigDump.DumpCmd NON_VERSIONED_CONFIG

Tylko niewersjonowany element xml zostanie wyprowadzony

SandboxConfigDump.DumpCmd RUN_CONFIG

Zostanie wygenerowana konfiguracja gotowa do uruchomienia

SandboxConfigDump.DumpCmd STRICT_TEST

Tryb używany tylko do zrzutu szablonu testowego.

SandboxConfigDump.DumpCmd TEST_MODE

Specjalny tryb, który pozwala piaskownicy generować kolejną warstwę piaskownicy.

Metody publiczne

static SandboxConfigDump.DumpCmd valueOf (String name)
static final DumpCmd[] values ()

Wartości wyliczeniowe

FULL_XML

public static final SandboxConfigDump.DumpCmd FULL_XML

Zostanie wyświetlony pełny plik xml oparty na wierszu poleceń

NON_VERSIONED_CONFIG

public static final SandboxConfigDump.DumpCmd NON_VERSIONED_CONFIG

Tylko niewersjonowany element xml zostanie wyprowadzony

RUN_CONFIG

public static final SandboxConfigDump.DumpCmd RUN_CONFIG

Zostanie wygenerowana konfiguracja gotowa do uruchomienia

STRICT_TEST

public static final SandboxConfigDump.DumpCmd STRICT_TEST

Tryb używany tylko do zrzutu szablonu testowego.

TRYB TESTOWY

public static final SandboxConfigDump.DumpCmd TEST_MODE

Specjalny tryb, który pozwala piaskownicy generować kolejną warstwę piaskownicy.

Metody publiczne

wartość

public static SandboxConfigDump.DumpCmd valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
SandboxConfigDump.DumpCmd

wartości

public static final DumpCmd[] values ()

Zwroty
DumpCmd[]