Zrzut konfiguracji piaskownicy

public class SandboxConfigDump
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigDump


Klasa Runner, która tworzy IConfiguration na podstawie wiersza poleceń i zrzuca ją do pliku. argumenty:

Streszczenie

Pola

public static final VERSIONED_ELEMENTS

Nie wyprowadzamy elementów wersjonowanych, aby uniknąć problemów procesu nadrzędnego podczas próby ich rozwiązania

Konstruktorzy publiczni

SandboxConfigDump ()

Metody publiczne

static void main (String[] mainArgs)
int parse (String[] args)

Przeanalizuj argumenty i utwórz z nich IConfiguration , a następnie zrzuć je do pliku wynikowego.

Pola

WERSJA_ELEMENTÓW

public static final  VERSIONED_ELEMENTS

Nie wyprowadzamy elementów wersjonowanych, aby uniknąć problemów procesu nadrzędnego podczas próby ich rozwiązania

Konstruktorzy publiczni

Zrzut konfiguracji piaskownicy

public SandboxConfigDump ()

Metody publiczne

główny

public static void main (String[] mainArgs)

Parametry
mainArgs String

analizować

public int parse (String[] args)

Przeanalizuj argumenty i utwórz z nich IConfiguration , a następnie zrzuć je do pliku wynikowego.

Parametry
args String

Zwroty
int