Kontroler stanu aktywności

public class ActivityStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker , ITestLoggerReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.suite.checker.ActivityStatusChecker


Sprawdzanie stanu pozostałych działań uruchomionych na końcu modułu.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

ActivityStatusChecker ()

Metody publiczne

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego.

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

Konstruktory publiczne

Kontroler stanu aktywności

public ActivityStatusChecker ()

Metody publiczne

sprawdzanie po wykonaniu

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego. Podklasa powinna zastąpić tę metodę, jeśli pożądane jest tutaj sprawdzenie. Implementacja musi zwrócić wartość boolean , aby wskazać, czy sprawdzanie stanu zakończyło się powodzeniem, czy niepowodzeniem.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają zostać uruchomione kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuty
DeviceNotAvailableException

ustawTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

Parametry
testLogger ITestLogger