Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Sprawdzanie stanu aktywności

public class ActivityStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker , ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.ActivityStatusChecker


Sprawdzanie statusu dla pozostałych aktywności uruchomionych na końcu modułu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ActivityStatusChecker ()

Metody publiczne

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego.

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger instancję ITestLogger

Konstruktorzy publiczni

Sprawdzanie stanu aktywności

public ActivityStatusChecker ()

Metody publiczne

kontrola postwykonania

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego. Podklasa powinna przesłonić tę metodę, jeśli sprawdzenie jest tutaj pożądane. Implementacja musi zwracać wartość boolean , aby wskazać, czy sprawdzenie stanu zakończyło się pomyślnie, czy nie.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają być uruchamiane kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuty
DeviceNotAvailableException

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

ITestLogger instancję ITestLogger

Parametry
testLogger ITestLogger