UstawieniaUstawienia linii bazowej

public class SettingsBaselineSetter
extends DeviceBaselineSetter

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.DeviceBaselineSetter
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.SettingsBaselineSetter


Typowy program ustawiający do obsługi ustawień linii bazowej urządzenia za pośrednictwem ITestDevice.setSetting.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

SettingsBaselineSetter (JSONObject object, String name)

Metody publiczne

boolean setBaseline ( ITestDevice mDevice)

Ustawia ustawienie linii bazowej dla urządzenia.

Konstruktory publiczne

UstawieniaUstawienia linii bazowej

public SettingsBaselineSetter (JSONObject object, 
                String name)

Parametry
object JSONObject

name String

Rzuty
JSONException

Metody publiczne

ustaw linię bazową

public boolean setBaseline (ITestDevice mDevice)

Ustawia ustawienie linii bazowej dla urządzenia.

Parametry
mDevice ITestDevice

Zwroty
boolean

Rzuty
DeviceNotAvailableException