Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

UstawieniaBaselineSetter

public class SettingsBaselineSetter
extends DeviceBaselineSetter

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.DeviceBaselineSetter
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.SettingsBaselineSetter


Wspólny seter do obsługi ustawień podstawowych urządzeń za pośrednictwem ITestDevice.setSetting.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SettingsBaselineSetter (JSONObject object, String name)

Metody publiczne

boolean setBaseline ( ITestDevice mDevice)

Ustawia ustawienie linii bazowej urządzenia.

Konstruktorzy publiczni

UstawieniaBaselineSetter

public SettingsBaselineSetter (JSONObject object, 
                String name)

Parametry
object JSONObject

name String

Rzuty
JSONException

Metody publiczne

setBaseline

public boolean setBaseline (ITestDevice mDevice)

Ustawia ustawienie linii bazowej urządzenia.

Parametry
mDevice ITestDevice

Zwroty
boolean

Rzuty
DeviceNotAvailableException