TümTestUygulamalarıYüklemeKurulum

public class AllTestAppsInstallSetup
extends BaseTargetPreparer implements IAbiReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.AllTestAppsInstallSetup


Bir IDeviceBuildInfo#getTestsDir() klasöründeki tüm uygulamaları cihaza yükleyen bir ITargetPreparer . Bireysel test uygulaması kurulumu için lütfen TestAppInstallSetup bakın.

Özet

Kamu inşaatçıları

AllTestAppsInstallSetup ()

Genel yöntemler

IAbi getAbi ()
void setAbi ( IAbi abi)
void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Kamu inşaatçıları

TümTestUygulamalarıYüklemeKurulum

public AllTestAppsInstallSetup ()

Genel yöntemler

getAbi

public IAbi getAbi ()

İadeler
IAbi

setAbi

public void setAbi (IAbi abi)

Parametreler
abi IAbi

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametreler
testInfo TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

sökmek

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametreler
testInfo TestInformation

e Throwable

Atar
DeviceNotAvailableException