AltDirBehavior

public final enum AltDirBehavior
extends Enum< AltDirBehavior >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.targetprep.AltDirBehavior >
com.android.tradefed.targetprep.AltDirBehavior


Çeşitli test yapısı yükleyicileri/iticileri için alternatif dizin davranışlarını tanımlayan bir numaralandırma

Özet

Numaralandırma değerleri

AltDirBehavior FALLBACK

Alternatif dizinler, derleme yapıtlarını aramak için bir geri dönüş olarak kullanılmalıdır.

AltDirBehavior OVERRIDE

Alternatif dizinler, derleme yapıtlarını aramak için geçersiz kılma olarak kullanılmalıdır.

Genel yöntemler

static AltDirBehavior valueOf (String name)
static final AltDirBehavior[] values ()

Numaralandırma değerleri

GERİ ÇEKİLMEK

public static final AltDirBehavior FALLBACK

Alternatif dizinler, derleme yapıtlarını aramak için bir geri dönüş olarak kullanılmalıdır. Diğer bir deyişle, derleme yapıtları düzenli olarak yapılandırılan konumda bulunamıyorsa.

GEÇERSİZ KIL

public static final AltDirBehavior OVERRIDE

Alternatif dizinler, derleme yapıtlarını aramak için geçersiz kılma olarak kullanılmalıdır. Yani derleme yapıtları için öncelikle alternatif dizinler aranmalıdır.

Genel yöntemler

değeri

public static AltDirBehavior valueOf (String name)

Parametreler
name String

İadeler
AltDirBehavior

değerler

public static final AltDirBehavior[] values ()

İadeler
AltDirBehavior[]