จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ArtChrootPreparer

public class ArtChrootPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ArtChrootPreparer


สร้างไดเร็กทอรี chroot สำหรับการทดสอบ ART

สรุป

ทุ่งนา

public static final String CHROOT_PATH

ผู้สร้างสาธารณะ

ArtChrootPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

ทุ่งนา

CHROOT_PATH

public static final String CHROOT_PATH

ผู้สร้างสาธารณะ

ArtChrootPreparer

public ArtChrootPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

e Throwable

ขว้าง
DeviceNotAvailableException