จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

BaseEmulatorPreparer

public abstract class BaseEmulatorPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer


ผู้จัดเตรียมทั่วไปสำหรับการเปิดตัวโปรแกรมจำลองในเครื่อง

จัดการอินพุตและการประมวลผลอาร์กิวเมนต์ทั่วไป

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

BaseEmulatorPreparer ()

วิธีการป้องกัน

buildEmulatorLaunchArgs ()
RunUtil buildRunUtilForEmulatorLaunch ()

ผู้สร้างสาธารณะ

BaseEmulatorPreparer

public BaseEmulatorPreparer ()

วิธีการป้องกัน

buildEmulatorLaunchArgs

protected  buildEmulatorLaunchArgs ()

คืนสินค้า

buildRunUtilForEmulatorLaunch

protected RunUtil buildRunUtilForEmulatorLaunch ()

คืนสินค้า
RunUtil