จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer

public final class CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer


คอมไพล์บูตคลาสพาธและเซิร์ฟเวอร์ระบบใหม่ด้วย 'ความเร็ว' ของตัวกรองคอมไพเลอร์

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

ผู้สร้างสาธารณะ

CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer

public CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

e Throwable

ขว้าง
DeviceNotAvailableException