DeviceCleaner.CleanupAction

public static final enum DeviceCleaner.CleanupAction
extends Enum< DeviceCleaner.CleanupAction >

java.lang.Obiekt
java.lang.Enum< com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner.CleanupAction >
com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner.CleanupAction


Streszczenie

Wylicz wartości

DeviceCleaner.CleanupAction FORMAT

sformatuj dane użytkownika i partycje pamięci podręcznej jako czyszczenie po teście

DeviceCleaner.CleanupAction NONE

brak akcji oczyszczania

DeviceCleaner.CleanupAction REBOOT

uruchom ponownie urządzenie jako czyszczenie po teście

Metody publiczne

static DeviceCleaner.CleanupAction valueOf (String name)
static final CleanupAction[] values ()

Wylicz wartości

FORMAT

public static final DeviceCleaner.CleanupAction FORMAT

sformatuj dane użytkownika i partycje pamięci podręcznej jako czyszczenie po teście

NIC

public static final DeviceCleaner.CleanupAction NONE

brak akcji oczyszczania

PONOWNE URUCHOMIENIE

public static final DeviceCleaner.CleanupAction REBOOT

uruchom ponownie urządzenie jako czyszczenie po teście

Metody publiczne

wartość

public static DeviceCleaner.CleanupAction valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
DeviceCleaner.CleanupAction

wartości

public static final CleanupAction[] values ()

Zwroty
CleanupAction[]