อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลฟิลเลอร์

public class DeviceStorageFiller
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceStorageFiller


ผู้จัดเตรียมเป้าหมายเพื่อเติมพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อให้มีพื้นที่ว่างจำนวนหนึ่ง

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

DeviceStorageFiller ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลฟิลเลอร์

public DeviceStorageFiller ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

e Throwable

ขว้าง
DeviceNotAvailableException