จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

DeviceStorageFiller

public class DeviceStorageFiller
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
. com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
. com.android.tradefed.targetprep.DeviceStorageFiller


ผู้จัดเตรียมเป้าหมายเพื่อเติมพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อให้มีพื้นที่ว่างบางส่วน

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

DeviceStorageFiller ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

ผู้สร้างสาธารณะ

DeviceStorageFiller

public DeviceStorageFiller ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

e Throwable

ขว้าง
DeviceNotAvailableException