UrządzenieStringPusher

public class DeviceStringPusher
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceStringPusher


Docelowy program przygotowujący do zapisania ciągu w pliku.

Jeśli plik już istnieje, spowoduje to przywrócenie starej wersji po usunięciu.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

DeviceStringPusher ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktory publiczne

UrządzenieStringPusher

public DeviceStringPusher ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException