Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Cihaz Silecek

public class DeviceWiper
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceWiper


Kullanıcı verilerini silen bir ITargetPreparer

Özet

Alanlar

protected boolean mUseErase

Kamu inşaatçıları

DeviceWiper ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInfo)

Alanlar

mUseSil

protected boolean mUseErase

Kamu inşaatçıları

Cihaz Silecek

public DeviceWiper ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError