จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

DisableSELinuxTargetPreparer

public class DisableSELinuxTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
. com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
. com.android.tradefed.targetprep.DisableSELinuxTargetPreparer


ผู้จัดเตรียมเป้าหมายที่ปิดใช้งาน SELinux หากเปิดใช้งาน

จะกลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อฉีกขาด

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

DisableSELinuxTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

ผู้สร้างสาธารณะ

DisableSELinuxTargetPreparer

public DisableSELinuxTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

e Throwable

ขว้าง
DeviceNotAvailableException