FastbootCommandPreparer

public final class FastbootCommandPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.FastbootCommandPreparer


Narzędzie do przygotowywania obiektów docelowych, które uruchamia fastboot i wysyła polecenia fastboot.

TODO(b/122592575): Dodaj testy dla tego narzędzia przygotowującego.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

FastbootCommandPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Konstruktory publiczne

FastbootCommandPreparer

public FastbootCommandPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Parametry
testInformation TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException