FlashingResourcesParser.Constraint

public static interface FlashingResourcesParser.Constraint

com.android.tradefed.targetprep.FlashingResourcesParser.Constraint


Interfejs filtrujący, którego zadaniem jest umożliwienie FlashingResourcesParser ignorowania niektórych zasobów, których w przeciwnym razie mógłby użyć

Streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean shouldAccept (String item)

Sprawdź, czy podany item spełnia ograniczenie.

Metody publiczne

powinien zaakceptować

public abstract boolean shouldAccept (String item)

Sprawdź, czy podany item spełnia ograniczenie.

Parametry
item String

Zwroty
boolean true dla akceptacji, false dla odrzucenia