Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wygaszacz folderów

public final class FolderSaver
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.FolderSaver


ITargetPreparer , który ściąga katalogi z urządzenia, kompresuje je i zapisuje w zapleczu logowania.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

FolderSaver ()

Metody publiczne

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger instancję ITestLogger

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

Wygaszacz folderów

public FolderSaver ()

Metody publiczne

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

ITestLogger instancję ITestLogger

Parametry
testLogger ITestLogger

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException