GsiDeviceFlashPreparer

public class GsiDeviceFlashPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.GsiDeviceFlashPreparer


Docelowy program przygotowawczy, który flashuje urządzenie z ogólnym obrazem systemu Android. Szczegółowe informacje znajdziesz na https://source.android.com/setup/build/gsi.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

GsiDeviceFlashPreparer ()

Metody publiczne

void setUp (TestInformation testInfo)

Metody chronione

IHostOptions getHostOptions ()

Uzyskaj odniesienie do IHostOptions

IRunUtil getRunUtil ()

Pobierz IRunUtil instancję do użytku.

Konstruktorzy publiczni

GsiDeviceFlashPreparer

public GsiDeviceFlashPreparer ()

Metody publiczne

Ustawiać

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Metody chronione

getHostOptions

protected IHostOptions getHostOptions ()

Uzyskaj odniesienie do IHostOptions

Zwroty
IHostOptions z IHostOptions do użytku

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

Pobierz IRunUtil instancję do użytku.

Zwroty
IRunUtil IRunUtil do użytku