จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

InstallBuildEnvApkSetup

public class InstallBuildEnvApkSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstallBuildEnvApkSetup


ITargetPreparer ที่ติดตั้ง apk ทดสอบตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปจากสภาพแวดล้อมการสร้างแพลตฟอร์ม Android

ใช้ตัวแปร env ของ ANDROID_PRODUCT_OUT เพื่อกำหนดตำแหน่งสำหรับ build apk

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

InstallBuildEnvApkSetup ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้สร้างสาธารณะ

InstallBuildEnvApkSetup

public InstallBuildEnvApkSetup ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError