ติดตั้งBuildEnvApkSetup

public class InstallBuildEnvApkSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstallBuildEnvApkSetup


ITargetPreparer ที่ติดตั้ง apk ทดสอบอย่างน้อยหนึ่งรายการจาก env บิลด์แพลตฟอร์ม Android

ใช้ตัวแปร env ANDROID_PRODUCT_OUT เพื่อระบุตำแหน่งสำหรับ build apk

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

InstallBuildEnvApkSetup ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ติดตั้งBuildEnvApkSetup

public InstallBuildEnvApkSetup ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError