จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

เครื่องมือวัด เตรียม

public class InstrumentationPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstrumentationPreparer


ITargetPreparer ที่เรียกใช้เครื่องมือวัด

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

InstrumentationPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้สร้างสาธารณะ

เครื่องมือวัด เตรียม

public InstrumentationPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

พ่น
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError