เครื่องมือจัดเตรียมเครื่องมือ

public class InstrumentationPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstrumentationPreparer


ITargetPreparer ที่รันเครื่องมือวัด

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

InstrumentationPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

เครื่องมือจัดเตรียมเครื่องมือ

public InstrumentationPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError