จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

RestartSystemServerTargetPreparer

public class RestartSystemServerTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RestartSystemServerTargetPreparer


ผู้จัดเตรียมเป้าหมายที่รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ระบบโดยไม่ต้องรีบูตอุปกรณ์

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

RestartSystemServerTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

ผู้สร้างสาธารณะ

RestartSystemServerTargetPreparer

public RestartSystemServerTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInformation)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

e Throwable

ขว้าง
DeviceNotAvailableException