Pomocnik użytkownika

public final class UserHelper
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.UserHelper


Streszczenie

Pola

public static final String RUN_TESTS_AS_USER_KEY

Właściwość systemowa używana do wskazania, który użytkownik Androida uruchamia test.

Metody publiczne

static int createUser ( ITestDevice device, boolean reuseTestUser)

Pola

RUN_TESTS_AS_USER_KEY

public static final String RUN_TESTS_AS_USER_KEY

Właściwość systemowa używana do wskazania, który użytkownik Androida uruchamia test.

Metody publiczne

Stwórz użytkownika

public static int createUser (ITestDevice device, 
                boolean reuseTestUser)

Parametry
device ITestDevice

reuseTestUser boolean

Zwroty
int

Rzuca
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError