MergeMultiBuildTargetPreparer

public final class MergeMultiBuildTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.MergeMultiBuildTargetPreparer


IMultiTargetPreparer , który umożliwia przekazywanie informacji z jednej kompilacji do innej przez nadanie im nazwy i klucza pliku do skopiowania do innej kompilacji. Jeśli klucz już istnieje w kompilacji docelowej, nic nie zostanie zrobione.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

MergeMultiBuildTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktory publiczne

MergeMultiBuildTargetPreparer

public MergeMultiBuildTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError