ผสาน MultiBuildTargetPreparer

public final class MergeMultiBuildTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.MergeMultiBuildTargetPreparer


IMultiTargetPreparer ที่อนุญาตให้ส่งผ่านข้อมูลจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งโดยการตั้งชื่อและคีย์ไฟล์เพื่อคัดลอกไปยังอีกรุ่นหนึ่ง หากคีย์มีอยู่แล้วในบิลด์ปลายทาง จะไม่มีการดำเนินการใดๆ

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

MergeMultiBuildTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้สร้างสาธารณะ

ผสาน MultiBuildTargetPreparer

public MergeMultiBuildTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

พ่น
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError