Narzędzie MixImageZipPreparer

public class MixImageZipPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.MixImageZipPreparer


IMultiTargetPreparer , który łączy obrazy kompilacji systemu w kompilację urządzenia.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

MixImageZipPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)

Konstruktorzy publiczni

Narzędzie MixImageZipPreparer

public MixImageZipPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError