PairingMultiTargetPreparer

public class PairingMultiTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.PairingMultiTargetPreparer


Narzędzie do przygotowywania wielu celów pomaga w parowaniu (i połączeniu) Bluetooth między dwoma urządzeniami.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

PairingMultiTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)

Konstruktory publiczne

PairingMultiTargetPreparer

public PairingMultiTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError