Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Parowanie MultiTargetPreparer

public class PairingMultiTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.PairingMultiTargetPreparer


Przygotowujący wiele celów pomaga w parowaniu (i połączeniu) Bluetooth między dwoma urządzeniami.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

PairingMultiTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)

Konstruktorzy publiczni

Parowanie MultiTargetPreparer

public PairingMultiTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError