Narzędzie StubMultiTargetPreparer

public class StubMultiTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.StubMultiTargetPreparer


Symbol zastępczy pustej implementacji IMultiTargetPreparer .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

StubMultiTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

Narzędzie StubMultiTargetPreparer

public StubMultiTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
TargetSetupError