Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Abi

public class Abi
extends Object implements IAbi

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.Abi


Klasa reprezentująca ABI.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

Abi (String name, String bitness)

Metody publiczne

boolean equals (Object obj)

static IAbi fromProto (ConfigurationDescription.Abi protoAbi)

Operacja odwrotna z toProto() w celu odzyskania obiektu.

String getBitness ()

String getName ()

int hashCode ()

ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Zwraca proto reprezentację bieżącej instancji Abi.

String toString ()

Konstruktorzy publiczni

Abi

public Abi (String name, 
                String bitness)

Parametry
name String

bitness String

Metody publiczne

równa się

public boolean equals (Object obj)

Parametry
obj Object

Zwroty
boolean

od Proto

public static IAbi fromProto (ConfigurationDescription.Abi protoAbi)

Operacja odwrotna z toProto() w celu odzyskania obiektu.

Parametry
protoAbi ConfigurationDescription.Abi

Zwroty
IAbi

getBitness

public String getBitness ()

Zwroty
String

getName

public String getName ()

Zwroty
String

hashCode

public int hashCode ()

Zwroty
int

do Proto

public ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Zwraca proto reprezentację bieżącej instancji Abi.

Zwroty
ConfigurationDescription.Abi

toString

public String toString ()

Zwroty
String