จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ArtGtest

public class ArtGTest
extends GTest

java.lang.Object
. com.android.tradefed.testtype.GTestBase
. com.android.tradefed.testtype.GTest
. com.android.tradefed.testtype.ArtGTest


สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

ArtGTest ()

วิธีการป้องกัน

String getGTestCmdLineWrapper (String fullPath, String flags)

Helper ซึ่งอนุญาตให้คลาสที่ได้รับมาห่อคำสั่ง gtest ภายใต้เครื่องมืออื่น (chroot, strace, gdb และที่คล้ายกัน)

ผู้สร้างสาธารณะ

ArtGtest

public ArtGTest ()

วิธีการป้องกัน

getGTestCmdLineWrapper

protected String getGTestCmdLineWrapper (String fullPath, 
                String flags)

Helper ซึ่งอนุญาตให้คลาสที่ได้รับมาห่อคำสั่ง gtest ภายใต้เครื่องมืออื่น (chroot, strace, gdb และที่คล้ายกัน)

พารามิเตอร์
fullPath String

flags String

คืนสินค้า
String