Test pokrycia kodu

public class CodeCoverageTest
extends InstrumentationTest

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.InstrumentationTest
com.android.tradefed.testtype.CodeCoverageTest


Test, który uruchamia pakiet testów oprzyrządowania na danym urządzeniu i generuje raport pokrycia kodu. Wymaga aplikacji z instrumentami emma.

Streszczenie

Pola

public static final String COVERAGE_REMOTE_FILE_LABEL

Konstruktory publiczne

CodeCoverageTest ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Pola

COVERAGE_REMOTE_FILE_LABEL

public static final String COVERAGE_REMOTE_FILE_LABEL

Konstruktory publiczne

Test pokrycia kodu

public CodeCoverageTest ()

Metody publiczne

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testu

Rzuty
DeviceNotAvailableException