Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Pakiet urządzeń

public class DeviceSuite
extends Suite implements IAbiReceiver , ISetOptionReceiver , ITestInformationReceiver

org.junit.runners.Suite
com.android.tradefed.testtype.DeviceSuite


Rozszerza Suite kontenerów JUnit4, aby zapewnić ITestDevice testom, które tego wymagają.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

DeviceSuite (Class<?> klass, RunnerBuilder builder)

Metody publiczne

IAbi getAbi ()
TestInformation getTestInformation ()
void setAbi ( IAbi abi)
void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

Metody chronione

void runChild (Runner runner, RunNotifier notifier)

Konstruktory publiczne

Pakiet urządzeń

public DeviceSuite (Class<?> klass, 
        RunnerBuilder builder)

Parametry
klass Class

builder RunnerBuilder

Rzuty
InitializationError

Metody publiczne

dostaćAbi

public IAbi getAbi ()

Zwroty
IAbi

pobierz informacje testowe

public TestInformation getTestInformation ()

Zwroty
TestInformation

ustaw Abi

public void setAbi (IAbi abi)

Parametry
abi IAbi

ustaw informacje testowe

public void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Metody chronione

biegnijDziecko

protected void runChild (Runner runner, 
        RunNotifier notifier)

Parametry
runner Runner

notifier RunNotifier