Fałszywy test

public class FakeTest
extends Object implements IDeviceTest , IRemoteTest

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.FakeTest


Fałszywy test, którego celem jest ułatwienie generowania powtarzalnych wyników testów.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

FakeTest ()

Metody publiczne

ITestDevice getDevice ()

Przetestuj urządzenie.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

void setDevice ( ITestDevice device)

Wstrzyknij testowane urządzenie.

Konstruktory publiczne

Fałszywy test

public FakeTest ()

Metody publiczne

pobierzUrządzenie

public ITestDevice getDevice ()

Przetestuj urządzenie.

Zwroty
ITestDevice ITestDevice

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testu

Rzuty
DeviceNotAvailableException

ustaw urządzenie

public void setDevice (ITestDevice device)

Wstrzyknij testowane urządzenie.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice do użycia