Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Fałszywy test

public class FakeTest
extends Object implements IDeviceTest , IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.FakeTest


Fałszywy test, którego celem jest ułatwienie generowania powtarzalnych wyników testu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

FakeTest ()

Metody publiczne

ITestDevice getDevice ()

Pobierz testowane urządzenie.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

void setDevice ( ITestDevice device)

Wstrzyknąć testowane urządzenie.

Konstruktorzy publiczni

Fałszywy test

public FakeTest ()

Metody publiczne

pobierzUrządzenie

public ITestDevice getDevice ()

Pobierz testowane urządzenie.

Zwroty
ITestDevice ITestDevice

biegać

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : obiekt TestInformation zawierający przydatne informacje do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuty
DeviceNotAvailableException

setDevice

public void setDevice (ITestDevice device)

Wstrzyknąć testowane urządzenie.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice do użycia