IAbi

public interface IAbi

com.android.tradefed.testtype.IAbi


Interfejs reprezentujący testowany ABI.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract String getBitness ()
abstract String getName ()
abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Zwraca proto reprezentację bieżącej instancji Abi.

Metody publiczne

getBitness

public abstract String getBitness ()

Zwroty
String Bitowość ABI (np. 32, 64).

pobierzNazwę

public abstract String getName ()

Zwroty
String Nazwa ABI.

doProto

public abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Zwraca proto reprezentację bieżącej instancji Abi.

Zwroty
ConfigurationDescription.Abi