Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

NativeStressTest

public class NativeStressTest
extends Object implements IDeviceTest , IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.NativeStressTest


Test, który uruchamia natywny test warunków skrajnych wykonywalny na danym urządzeniu.

Używa NativeStressTestParser do analizowania liczby ukończonych iteracji i zgłaszania tych wyników do ITestInvocationListener s.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NativeStressTest ()

Metody publiczne

ITestDevice getDevice ()

Pobierz testowane urządzenie.

String getModuleName ()

Pobierz natywny moduł testowy systemu Android do uruchomienia.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

void setDevice ( ITestDevice device)

Wstrzyknąć testowane urządzenie.

void setModuleName (String moduleName)

Ustaw natywny moduł testów warunków skrajnych systemu Android do uruchomienia.

Konstruktorzy publiczni

NativeStressTest

public NativeStressTest ()

Metody publiczne

pobierzUrządzenie

public ITestDevice getDevice ()

Pobierz testowane urządzenie.

Zwroty
ITestDevice ITestDevice

getModuleName

public String getModuleName ()

Pobierz natywny moduł testowy systemu Android do uruchomienia.

Zwroty
String nazwa natywnego modułu testowego do uruchomienia lub null, jeśli nie jest ustawiony

biegać

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : obiekt TestInformation zawierający przydatne informacje do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuty
DeviceNotAvailableException

setDevice

public void setDevice (ITestDevice device)

Wstrzyknąć testowane urządzenie.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice do użycia

setModuleName

public void setModuleName (String moduleName)

Ustaw natywny moduł testów warunków skrajnych systemu Android do uruchomienia.

Parametry
moduleName String : Nazwa natywnego modułu testowego do uruchomienia