NativeStressTestParser

public class NativeStressTestParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.testtype.NativeStressTestParser


Stres testi veri çıktısını ayrıştıran, tamamlanan yineleme sayısına ve yineleme başına ortalama süreye ilişkin ölçümleri toplayan bir IShellOutputReceiver .

Aşağıdaki çıktıyı arar

pass 0 ... ==== pass X Successfully completed X passes
burada 'X' yineleme numarasını ifade eder

Özet

Kamu inşaatçıları

NativeStressTestParser (String runName)

Bir NativeStressTestParser oluşturur.

Genel yöntemler

int getIterationsCompleted ()
String getRunName ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

Kamu inşaatçıları

NativeStressTestParser

public NativeStressTestParser (String runName)

Bir NativeStressTestParser oluşturur.

Parametreler
runName String : çalıştırma adı. Günlüğe kaydetme amacıyla kullanılır.

Genel yöntemler

getIterationsCompleted

public int getIterationsCompleted ()

İadeler
int bir veya daha fazla çalıştırmada tamamlanan toplam yineleme sayısı

getRunName

public String getRunName ()

İadeler
String test çalıştırmasının adı.

iptal edildi

public boolean isCancelled ()

İadeler
boolean

süreçYeni Hatlar

public void processNewLines (String[] lines)

Parametreler
lines String