KapsamaÖlçümİletici

public final class CoverageMeasurementForwarder
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.host.CoverageMeasurementForwarder


Kapsama ölçümlerini yapı sağlayıcısından günlükçüye ileten bir yer tutucu testi.

Özet

Kamu inşaatçıları

CoverageMeasurementForwarder ()

Genel yöntemler

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

Kamu inşaatçıları

KapsamaÖlçümİletici

public CoverageMeasurementForwarder ()

Genel yöntemler

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

Parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için yararlı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener