CihazParametreliRunner

public class DeviceParameterizedRunner
extends JUnitParamsRunner implements IAbiReceiver , ISetOptionReceiver , ITestInformationReceiver

java.lang.Object
org.junit.runner.Runner
org.junit.runners.ParentRunner<org.junit.runners.model.FrameworkMethod>
org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner
junitparams.JUnitParamsRunner
com.android.tradefed.testtype.junit4.DeviceParameterizedRunner


Ana bilgisayar tarafından yönlendirilen parametreli testler için JUnit4 stili parametreli koşucu.

Bu koşucu JUnitParamsRunner temel alır ve JUnit4 yerel Parameterized değil, ancak yerel parametreli koşucu gerçekten iyi değildir ve tek bir yöntemin çalıştırılmasına izin vermez.

Ayrıca bakınız:

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceParameterizedRunner (Class<?> klass)

Genel yöntemler

IAbi getAbi ()
TestInformation getTestInformation ()
void setAbi ( IAbi abi)
void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

Korumalı yöntemler

Statement methodInvoker (FrameworkMethod method, Object testObj)

Kamu inşaatçıları

CihazParametreliRunner

public DeviceParameterizedRunner (Class<?> klass)

Atar
org.junit.runners.model.InitializationError
InitializationError

Genel yöntemler

getAbi

public IAbi getAbi ()

İadeler
IAbi

getTestInformation

public TestInformation getTestInformation ()

İadeler
TestInformation

setAbi

public void setAbi (IAbi abi)

Parametreler
abi IAbi

setTestBilgileri

public void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Parametreler
testInformation TestInformation

Korumalı yöntemler

yöntem çağırıcı

protected Statement methodInvoker (FrameworkMethod method, 
                Object testObj)

Parametreler
method FrameworkMethod

testObj Object

İadeler
Statement