MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary

public static class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary


Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder

Metody publiczne

static MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder builder ()
int getExecuted ()
int getSkipped ()
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Pobiera typ wyniku mobly yaml.

Metody publiczne

getExecuted

public int getExecuted ()

Zwroty
int

zostań pominięty

public int getSkipped ()

Zwroty
int

pobierzTyp

public MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Pobiera typ wyniku mobly yaml.

Zwroty
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type