MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData

public static class MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData


Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder

Genel yöntemler

static MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder builder ()
long getTimeStamp ()
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Mobly yaml sonucunun türünü alır.

Genel yöntemler

getTimeStamp

public long getTimeStamp ()

İadeler
long

getType

public MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Mobly yaml sonucunun türünü alır.

İadeler
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type