MoblyYamlResultUserDataHandler

public class MoblyYamlResultUserDataHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultUserDataHandler


Mobly YAML wynik obsługi elementu „Dane użytkownika”.

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultUserDataHandler ()

Metody publiczne

MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData handle ( docMap) handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultUserDataHandler

public MoblyYamlResultUserDataHandler ()

Metody publiczne

uchwyt

public MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Parametry
docMap

Zwroty
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData