Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

MoblyYamlResultObsługa danych użytkownika

public class MoblyYamlResultUserDataHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultUserDataHandler


Mobly yaml wynik obsługi elementu „Dane użytkownika”.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultUserDataHandler ()

Metody publiczne

MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData handle ( docMap) handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultObsługa danych użytkownika

public MoblyYamlResultUserDataHandler ()

Metody publiczne

uchwyt

public MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Parametry
docMap

Zwroty
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData