ModülBirleşmesi

public class ModuleMerger
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ModuleMerger


Bir bölünmeden sonra ITestSuite ve ModuleDefinition birleştirilmesiyle ilgili işlem için yardımcı sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

ModuleMerger ()

Genel yöntemler

static boolean arePartOfSameSuite ( ITestSuite suite1, ITestSuite suite2)

İki süit aynı orijinal bölünmenin parçasıysa true değerini döndürür.

static void mergeSplittedITestSuite ( ITestSuite suite1, ITestSuite suite2)

Modülleri bir süitten diğerine birleştirin.

Kamu inşaatçıları

ModülBirleşmesi

public ModuleMerger ()

Genel yöntemler

aynı süitin bir parçası

public static boolean arePartOfSameSuite (ITestSuite suite1, 
        ITestSuite suite2)

İki süit aynı orijinal bölünmenin parçasıysa true değerini döndürür. Aksi takdirde yanlış.

Parametreler
suite1 ITestSuite

suite2 ITestSuite

İadeler
boolean

mergeSplittedITestSuite

public static void mergeSplittedITestSuite (ITestSuite suite1, 
        ITestSuite suite2)

Modülleri bir süitten diğerine birleştirin.

Parametreler
suite1 ITestSuite : Diğerinden modülü alacak olan suite.

suite2 ITestSuite : Modülü verecek olan paket.