ValidateSuiteConfigHelper

public class ValidateSuiteConfigHelper
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ValidateSuiteConfigHelper


Ta klasa pomoże sprawdzić, czy IConfiguration załadowana dla pakietu spełnia oczekiwane wymagania: - Brak dostawców kompilacji - Brak reporterów wyników

Streszczenie

Metody publiczne

static void validateConfig ( IConfiguration config)

Sprawdź, czy konfiguracja jest poprawnie zbudowana do działania w pakiecie.

Metody publiczne

zweryfikuj konfigurację

public static void validateConfig (IConfiguration config)

Sprawdź, czy konfiguracja jest poprawnie zbudowana do działania w pakiecie.

Parametry
config IConfiguration : IConfiguration do sprawdzenia, czy jest poprawna dla pakietu.