IModuleController

public interface IModuleController

com.android.tradefed.testtype.suite.module.IModuleController


Interfejs do kontrolowania, czy moduł powinien zostać wykonany, czy nie.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule ( IInvocationContext context)

Metoda określania, czy moduł powinien działać, czy nie.

Metody publiczne

powinienRunModuł

public abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

Metoda określania, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu.

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.

Rzuty
DeviceNotAvailableException