Kontroler modułu Sdk29

public class Sdk29ModuleController
extends MinSdkModuleController

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk29ModuleController


Przeprowadzaj testy tylko wtedy, gdy testowane urządzenie ma pakiet SDK w wersji 29 lub nowszej.

Użyj, dodając tę ​​linię do pliku AndroidTest.xml:

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

Sdk29ModuleController ()

Konstruktorzy publiczni

Kontroler modułu Sdk29

public Sdk29ModuleController ()