Kontroler modułu Sdk33

public class Sdk33ModuleController
extends MinSdkModuleController

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk33ModuleController


Przeprowadzaj testy tylko wtedy, gdy testowane urządzenie ma pakiet SDK w wersji 33 lub nowszej.

Użyj, dodając tę ​​linię do pliku AndroidTest.xml:

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

Sdk33ModuleController ()

Konstruktorzy publiczni

Kontroler modułu Sdk33

public Sdk33ModuleController ()