จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ข้ามHWASanModuleController

public class SkipHWASanModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
. com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
. com.android.tradefed.testtype.suite.module.SkipHWASanModuleController


คลาสพื้นฐานสำหรับตัวควบคุมโมดูลที่จะไม่รันการทดสอบบน HWASan builds

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

SkipHWASanModuleController ()

วิธีการสาธารณะ

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

วิธีการตัดสินใจว่าโมดูลควรทำงานหรือไม่

ผู้สร้างสาธารณะ

ข้ามHWASanModuleController

public SkipHWASanModuleController ()

วิธีการสาธารณะ

ควรวิ่ง

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

วิธีการตัดสินใจว่าโมดูลควรทำงานหรือไม่

พารามิเตอร์
context IInvocationContext : IInvocationContext ของโมดูล

คืนสินค้า
IModuleController.RunStrategy จริง หากโมดูลควรรัน มิฉะนั้น เท็จ

ขว้าง
DeviceNotAvailableException